Източници

По-долу са дадени източници за изтегляне, които да помогнат на лицата с диагноза болест на Фабри да се свържат и да разговарят със семейството си във връзка с риска от болестта.

Брошура

Всяко семейство с болестта на Фабри има история за разказване

Всяко семейство с болестта на Фабри има история за разказване
Кликнете, за да изтеглите >

За хора с диагноза болест на Фабри.

Тази брошура е предназначена за помогне на лицата с болест на Фабри да разберат: защо членовете на техните семейства може да са изложени на риск от това заболяване; ползите от осведомяването и потенциалното изследване за наличието на болест; какви може да са следващите стъпки за техните роднини; и важните моменти, които да бъдат предадени на роднините.

Листовка

Нашето семейство и болестта на Фабри

Нашето семейство и болестта на Фабри
Кликнете, за да изтеглите >

За членове на семейството, които може потенциално да са изложени на риск от болестта на Фабри.

Тези листовки може да се дават на членове на семейството, които евентуално са изложени на риск от болестта на Фабри. В листовката е обяснено, че те може да са изложени на риск от болестта на Фабри; дадена е основна информация за болестта на Фабри и нейните симптоми; обяснено е защо тези лица може да пожелаят да обмислят да бъдат изследвани; предлага се какво да се направи по-нататък; и се предоставя листовка която да откъснете, и която може да се занесе на личния лекар.

Писмо

Примерно писмо

Примерно писмо
Кликнете, за да изтеглите >

Това е примерно писмо, което може да се изпраща на членовете на семейството, които може да са изложени на риск от болестта на Фабри.

Писмото може да се изпраща директно или да се използва като основа за ваше собствено писмо, ако имате проблем с намирането на правилните думи.