Защо членовете на вашето семейство потенциално може да са изложени на риск от болестта на Фабри?

Генетиката и унаследяването на болестта на Фабри означават, че е възможно да имате членове на семейството с мутация на Фабри.1 Също така е възможно мутацията да ви е била предадена от родител и да се предаде на други в семейството.1,2 В редки случаи мутацията на Фабри е уникална за индивида.3

Как мутацията на Фабри се предава в следващото поколение в семейството?

Болестта на Фабри се причинява от генетични мутации в Х хромозомата.2 Тя може да засегне както мъжете, така и жените, но вероятността баща или майка да я предаде по-нататък са децата не е една и съща - тя зависи от хромозомите, които родителите предават на своите деца.4,5

Какво е генетична мутация?6
Генетичната информация се съхранява в ДНК и дава инструкции, които казват на всяка клетка в тялото какво да прави. В ДНК могат да настъпят мутации, това са грешки в инструкциите.

Майка, засегната от болестта на Фабри, има вероятност 50:50 да предаде мутацията на Фабри към всяко от своите деца - синове или дъщери:1

  • Това е така, защото майката има две Х хромозоми и тя може да предаде на децата си или Х хромозома с мутация на Фабри, или Х хромозома без мутация на Фабри
  • Напълно случайно е коя Х хромозома ще бъде получена, така че майката може да не предаде мутацията на Фабри на нито едно от децата си, да я предаде на всичките си деца или да се реализира някаква междинна комбинация.

Баща, засегнат от болестта на Фабри, ще пренесе мутацията на Фабри към всичките си дъщери, но няма да я пренесе към нито един от синовете си:1

  • Това е така, защото бащата има само една Х хромозома, която трябва да съдържа мутацията на Фабри - неговите дъщери ще я наследят, но не и синовете му (те ще наследят неговата Y хромозома)

По-долу е показано примерно семейство, в което са посочени всички възможни индивиди, изложени на риск от болестта на Фабри, ако само този, който попълва дървото („Аз“) има диагноза за това заболяване.

Лицата, оцветени в синьо, биха могли да имат мутация на Фабри, но в действителност е малко вероятно всички те да я имат. Тъй като болестта на Фабри е рядка и е необходима само една мутация на Фабри, за да развиете симптомите й, е вероятно само едната страна на вашето семейство да бъде засегната.

Тук е посочен пример за начина, по който Фабри може да се предаде в поколението на дадено семейство, като се започне с бащата по майчина линия.


  1. Laney DA & Fernhoff PM. J Genet Counsel. 2008:17:79-83
  2. Germain D. Orphanet. J Rare Dis. 2010;5:30
  3. Desnick RJ et al. Ann Intern Med. 2003;138(4):338-46
  4. Laney DA, et al. J Genet Couns. 2013;22(5):555-564
  5. How is Fabry Disease Inherited. National Fabry Disease Foundation. Намира се на: https://www.fabrydisease.org/index.php/about-fabry-disease/fabry-disease-inheritance [Последен достъп през февруари 2019 г.]
  6. DNA, genes, chromosomes and mutations. Genetic Alliance UK. Намира се на: https://www.geneticalliance.org.uk/information/learn-about-genetics/dna-genes-chromosomes-and-mutations/ [Последен достъп през август, 2019 г.]