Кратки факти за болестта на Фабри

 • Болестта на Фабри е генетично състояние, което може да се предава от поколенията в семейството1
 • Сериозността на болестта на Фабри варира, някои хора не изпитват симптоми, докато други развиват животозастрашаващи усложнения1
 • Болестта на Фабри засяга повечето части от тялото, като предизвиква широк спектър от симптоми1,2
 • Дори членовете от едно и също семейство могат да имат различни по вид и тежест симптоми, както и да са на различна възраст, когато започнат симптомите3-6
 • Болестта на Fabry е рядко срещана – много хора не са чували за нея7
 • Диагностицирането на болестта на Фабри само въз основа на симптомите може да е трудно1,8,9 - Можете да се изследвате за болест на Фабри посредством генетичен тест, обикновено чрез тампон с клетки от лигавицата на бузата, кръв или друга тъканна проба 6,10
 • Има различни терапевтични възможности, достъпни за лечение на хората с болест на Фабри2,11
 • Болестта на Фабри е прогресираща, тя може да се влоши с времето - ранното диагностициране и лечение потенциално може да доведе до по-добро здраве в бъдеще1,2,11,12

За повече информация разгледайте подробно уебсайта или разговаряйте със здравен специалист


 1. Germain DP. Orphanet J Rare Dis. 2010;5:30
 2. Ortiz A, et al. Mol Genet Metab. 2018;123(4):416-427
 3. Cammarata G, et al. Biomed Res Int. 2015;504784
 4. Laney DA. Mol Genet Metab. 2019:126(2):S90-91
 5. Yamamoto S et al. Intern Med. 2019;58(4):603-607
 6. Laney DA, et al. J Genet Couns. 2013;22(5):555-564
 7. Desnick RJ et al. Ann Intern Med. 2003;138(4):338-46
 8. Hilz MJ et al. Dig Liver Dis. 2018:50(5):429-437 1
 9. Hoffmann B & Mayatepek E. Dtsch Arztebl Int. 2009;106(26):440-447
 10. How is genetic testing done? Genetics Home Reference. Намира се на: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/testing/procedure [Последен достъп през август, 2019 г.]
 11. Germain DP et al. Clin Genet. 2019;96(2):107-117
 12. Mehta A & Hughes DA. Fabry disease. GeneReviews®. Намира се на: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1292/ [Последен достъп през август, 2019 г.]

Вашето семейство и болеста на Фабри

Добре дошли.

Тази уеб страница има за цел да помага на лица, в чиито семейства има членове с болест на Фабри, да разберат какво означава това за тях. Болестта на Фабри е генетично състояние, което може да се предава в поколенията на семейството, което означава, че ако даден член на семейството е диагностициран с болест на Фабри, други също могат да развият заболяването.1

Тази уеб страница е предназначена да ви помогне да разберете повече за болестта на Фабри, защо може да сте изложени на риск и какво да направите по-нататък, ако желаете да узнаете повече.


 1. Germain DP. Orphanet J Rare Dis. 2010;5:30

Ако изберете да не се изследвате за болест на Фабри, е важно да уведомите вашия здравен екип, че имате случай на Фабри във вашето семейство. Ако имате някакви здравни проблеми свързани с болестта на Фабри, това може да изисква диагностициране